Bölejik tagtasy / paneli

  • Ugurly çyzykly tagta (OSB)

    Ugurly çyzykly tagta (OSB)

    Melamin ýüzli tagtalar, käwagt “Conti-board” ýa-da “melamin” paneli diýlip atlandyrylýar, köp dürli programmalar we şkaf ýaly aşhana mebellerinden aşhana şkaflaryna çenli köpugurly tagtadyr.Häzirki zaman binasynda we gurluşygynda möhüm rol oýnaýarlar.Tagtalardan başga-da bei

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube