Melamin film sahypasy bilen Melamin MDF / MDF

Gysga düşündiriş:

Melamin MDF we HPL MDF mebel, içki bezeg we agaç pol üçin giňden ulanylýar.Kislota we aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, aňsat ýasama, statiki garşy, aňsat arassalaýyş, uzak dowam edýän we möwsümleýin täsiri ýok ýaly gowy häsiýetleri bilen.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt ady Melamin film sahypasy bilen melamin MDF / MDF mebel we aşhana şkafy üçin melamin laminirlenen MDF tagtasy
Ölçegi 1220x2440mm / 1250 * 2745mm ýa-da isleg boýunça
Galyňlyk 2 ~ 18mm
Galyň çydamlylyk +/- 0,2mm
/ Üz / Yz 100Gsm melamin kagyzy
Faceerüsti bejermek Mat, teksturaly, ýalpyldawuk, nagyşly, islegler ýaly ýyrtyk
Melamin kagyz reňki Gaty reňk (çal, ak, gara, gyzyl, gök, mämişi, ýaşyl, sary, ekt.) We agaç dänesi (gök, alça, hoz, teňňe, dub, akja, sapele, wenge, gül agajy, ekt. mata dänesi we mermer dänesi.1000-den gowrak reňk bar.
Esasy material MDF (Agaç süýümi: tirýek, sosna ýa-da kombi)
Ueelim E0, E1 ýa-da E2
Dykyzlygy 730 ~ 750kg / m3 (galyňlygy> 6mm), 830 ~ 850kg / m3 (galyňlygy≤6mm)
Ulanyş we öndürijilik Melamin MDF we HPL MDF mebel, içki bezeg we agaç pol üçin giňden ulanylýar.Kislota we aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, aňsat ýasama, statiki garşy, aňsat arassalaýyş, uzak dowam edýän we möwsümleýin täsiri ýok ýaly gowy häsiýetleri bilen.

MDF-iň kemçilikleri

Gubka ýaly suw we beýleki suwuklyklary alýar we gowy möhürlenmese çişer

Örän agyr

Boýap bolmaýar, sebäbi tegmili siňdirer we estetika üçin agaç dänesi ýok

Ownuk bölejikleriň emele gelmegi sebäpli nurbatlary gowy saklamaýar

WOK-lary öz içine alýar (meselem, karbamid-formaldegid), şonuň üçin bölejikleriň dem almazlygy üçin kesilende we çägelenende aýratyn üns berilmelidir.

MDF 1/4-den 1-e çenli galyňlykda gelýär, ýöne öý merkezindäki satyjylaryň köpüsi diňe 1/2-den geçýär.we 3/4-denDoly listler bir dýuýmdan ulalýar, şonuň üçin “4 x 8” kagyz aslynda 49 x 97 dýuým.

Melamin tagtasy ýeňil, galyndylara garşy, oda çydamly, ýylylyga çydamly, ýer titremesine çydamly, arassalamak aňsat we täzelenip bilner.Energiýany tygşytlamak, sarp etmegi azaltmak we ekologiki goramak syýasatlarynyň kesgitlenen syýasatyna doly laýyk gelýär.Oňa ekologiýa tagtasy hem diýilýär.Gaty agaç mebellerinden başga-da, melamin tagtasy ýokary derejeli panel mebelleriniň her görnüşine gatnaşýar.Orta we ýokary derejeli integrirlenen şkafyň içine melamin tagtasyny goşmak, konserwatiw hökmünde ulanylýan formaldegid we karbamid formaldegid rezini sebäpli daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüni alyp biler.Mundan başga-da, melamin tagtasy aýna, ýokary könelişme garşylygy, anti-statik, relýef, metal we beýleki bezegleri ýasamak üçin agaç plastinkany we alýumin-plastmassa plastinkany çalşyp biler.

Gysgaça trisýanid tagtasy diýlip atlandyrylýan melamin tagtasy, bölejik tagtasynyň, çyglylyga garşy tagtanyň, orta dykyzlykly süýümli ýa-da gaty süýümli tagtanyň üstünden gyzgyn basmak arkaly emele gelen bezeg tagtasydyr.Önümçilik prosesinde, adatça, birnäçe gatlak kagyzdan durýar we mukdary maksadyna baglydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube