Biz hakda

“Shandong Unicness Woods Industry Co., Ltd.”

Şandong Unicness Woods Industry Company, Hytaýyň iň möhüm agaç panelli senagat bazalarynda ýerleşýär --- Linyi.

Kompaniýanyň tertibi

“Unicness Woods” -yň aşakdaky önümleri öndürmekde we işlemekde ýöriteleşen öz zawody bar:

Ajaýyp kontrplak / MDF (Çaý, dub, hoz, bug, kül, alça, akja we ş.m.);

Söwda kontrplak (Birç, Bintangor, Okoume, Terak, Galam Kedr, EV, Mersawa, Sosna, Sapeli, CDX we ş.m.);

Film ýüzbe-ýüz kontrplak, ýönekeý MDF, melamin MDF / kontrplak, kagyz örtügi MDF / kontrplak, poliester kontrplak we beýleki gurluşyk materiallary.

1
kafad70d9875f19d16bdfedaecb5cee

“Unicness Woods” zawody 2005-nji ýylda döredildi. Şol döwürde şkaf öndürýärdi we üpjün edýärdi.2008-nji ýylda “Unicness” kontrplak öndürmek üçin doly önümçilik ulgamyny döretdi.Ondan soňky ýyllarda “Unicness” ädim-ädim ulaldy we has köp daşary ýurt sargytlary bilen “Unicness” müşderilere has gowy hyzmatlary we has bäsdeşlik bahalaryny hödürlemegi maksat edinip, öz eksport toparyny döretmek kararyna geldi, soň bolsa Şandong Unicness Imp & Exp Co ., Ltd. geldi, “Unicness” öz önümlerini “Fancy Plywood / MDF” (Çaý, dub, hoz, bug, kül, alça, akja we ş.m.) eksport edip başlady.Söwda kontrplak (Birç, Bintangor, Okoume, Terak, Galam Kedr, EV, Mersawa, Sosna, Sapeli, CDX we ş.m.);Film ýüzli kontrplak, ýönekeý MDF, Melamin MDF / kontrplak, kagyz örtügi MDF / kontrplak, poliester kontrplak we beýleki gurluşyk materiallary, 2015-nji ýyldan göni daşary ýurtly müşderilere.

2

“Unicness Woods” standart we yzygiderli hili saklamak we ýükleri ylalaşylan möhletde ýüklemek üçin ökde inersenerler we Hil barlag topary bar;Müşderilerimize elmydama gowy düşünýän aragatnaşyk we kooperatiw hyzmatlaryny hödürlemek üçin professional eksport topary bar.Indi zawod ussahanalarymyzda 50 şertnama işgäri, hil gözegçilik toparymyzda 5 hünärli tehniki inersener we eksport bölümimizde 20 hünärmen satyjy bar.

“Unicness”, Europeewropa, Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar we beýleki Aziýa ýurtlary ýaly dünýäniň köp sanly müşderisi bilen ýakyn we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Unicness tokaýlary agaç panel bazarlarynda hem bellige alnan marka.

“Unicness” müşderiler bilen ähli gatnaşyklara ähmiýet berýär we müşderilere elmydama ýokary hilli ýükler, bäsdeşlik bahalary we kooperatiw hyzmatlary bilen üpjün edip, gowy abraýyny saklar.

Unicness, agaçdan ýasalan işde professional hyzmatdaşyňyz bolar!

Sergi

1 (2)
1 (1)

Şahadatnama


Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube